L’assegurança de crèdit tradicional es caracteritza per realitzar 2 funcions addicionals a la mateixa indemnització del sinistre per Impagament o Insolvència: La prevenció i el recobrament.

La prevenció:

L’assegurat paga una prima per cobrar una indemnització pels impagaments de les seves vendes a crèdit, però a més a més, paga unes despeses de classificació addicionals a la prima, per evitar la indemnització. És a dir, paga un cost per cobrar i en paga un altre per no cobrar. Quina contradicció!

La prevenció es ven a l’assegurat com un gran avantatge per als seus interessos, ja que redueix la morositat de l’empresa. Recordem que totes les asseguradores liquiden un percentatge de l’import de l’impagament, del 80% al 95%, per la qual cosa sempre hi ha una part que és una pèrdua directa per a l’assegurat. Però el major beneficiat de la prevenció és la mateixa asseguradora, ja que amb una prevenció “desmesurada” evitarà pagar sinistres i millorar la seva compta de resultats.

Com es realitza la Prevenció?

Les asseguradores quan reben una comunicació d’un Avís de Falta de pagament, d’una pròrroga de venciment, d’un sinistre, o uns balanços pobres del registre mercantil, etc. Fan sonar el senyal d’alarma i procedeixen a reduir les classificacions o en el pitjor dels casos a cancel·lar-les totalment, a tots els seus assegurats.

Quines conseqüències té aquesta prevenció per a l’assegurat?

Si el director financer fa cas de la prevenció de l’asseguradora, ha de comunicar la restricció o cancel·lació del risc al departament comercial, per negociar unes noves condicions de venda amb el deutor, la qual cosa pot arribar a provocar la pèrdua del client o un refredament de les relacions comercials amb el mateix.

Quins fets provoquen la reducció o cancel·lació del límit de crèdit?

Si la prevenció ve provocada per la declaració d’un concurs de creditors, la prevenció és d’allò més correcta., perquè el suposat impagament és REAL. Però moltes vegades la causa real és un problema puntual de tresoreria del deutor o per altres circumstàncies menors. En aquest cas., a pesar que l’IMPAGAMENT no és REAL, la conseqüència és la mateixa, i igual de greu per a l’assegurat. La prevenció és la manera més fàcil que tenen les asseguradores per reduir la sinistralitat, en la crisi de la bombolla immobiliària de 2007, es van fer cancel·lacions massives de riscos.

Hi ha prevenció en altres assegurances?

En cap cas, tal com passa en l’assegurança de crèdit. Si comparem la prevenció de l’assegurança de crèdit amb una assegurança multirisc d’una pime. La prima d’assegurances pagada correspon a un conjunt de capitals i béns assegurats que no es poden reduir durant l’anualitat en vigor. En cap cas se li diu a l’assegurat a mitja anualitat , que una part de la nau de l’empresa deixa d’estar coberta, perquè la mateixa part amb els mateixos materials s’ha cremat en un altre lloc.
Altre cosa diferent, és que segons la valoració del risc a l’assegurat se li cobri una sobreprima, per exemple si té productes inflamables en l’empresa. És a dir, en el cas d’un agreujament del risc es cobra una prima major o una sobreprima. En l’assegurança de crèdit caldria aplicar la mateixa fórmula.

Les asseguradores no haurien de fer prevenció, sinó acceptar TOTES les vendes a crèdit de l’assegurat a canvi d’una prima d’acord amb els riscos que assumeixin.

Quina prevenció pot fer el mateix assegurat ?

El que si es diu a l’assegurat de qualsevol assegurança , és que té l’obligació de minorar les conseqüències del sinistre ocorregut. D’igual forma, l’assegurat de crèdit, en el cas d’un impagament d’un client, ha d’obrar amb la diligència oportuna i parar el subministrament en un termini determinat, per no augmentar la pèrdua de l’impagament.

Una alternativa per evitar la sobreprima en una situació de risc agreujada, seria substituir la sobreprima per l’aplicació d’una Franquícia.

Prevenció: Conclusions

La prevenció realitzada per les asseguradores tradicionals de l’assegurança de crèdit és una aberració, perquè es contradiu amb la finalitat principal de qualsevol assegurança, que és la indemnització del sinistre. Com major sigui la prevenció major serà el cost de l’assegurança, ja que pagant la mateixa prima d’assegurança la cobertura és inferior.
La prevenció que realitza l’asseguradora, que suposa menys cobertura per a l’assegurat, hauria de ser compensada amb una reducció proporcional del cost de l’assegurança, o bé no reduir la cobertura, acceptar l’agreujament del risc i cobrar una sobreprima.

Jordi Maeso
Director de Manubrok.
Tots els drets reservats.