BLOG

Cas real: Recobrament Judicial

Posted by Jordi on  28/06/2018
0
Category: Blog
L’assegurat va declarar un sinistre i va cobrar la indemnització corresponent per l’asseguradora . Dos anys després de la liquidació del sinistre, l’asseguradora segueix amb les accions de recobrament i interposa demanda judicial contra el deutor. Inexplicablement el jutge va donar la raó al deutor, en lloc de donar-la a l’assegurat. Conseqüència: l’assegurat va haver de retornar la indemnització a l’asseguradora. L’enuig de l’assegurat va ser considerable, ja que si bé va seguir totes les

La prevenció de les asseguradores tradicionals

Posted by Jedi on  12/06/2018
0
Category: Blog
L’assegurança de crèdit tradicional es caracteritza per realitzar 2 funcions addicionals a la mateixa indemnització del sinistre per Impagament o Insolvència: La prevenció i el recobrament. La prevenció: L’assegurat paga una prima per cobrar una indemnització pels impagaments de les seves vendes a crèdit, però a més a més, paga unes despeses de classificació addicionals a la prima, per evitar la indemnització. És a dir, paga un cost per cobrar i en paga un altre

Les vendes en dipòsit

Posted by Jedi on  24/05/2018
0
Category: Blog
En diversos sectors industrials, és habitual la venda de materials en dipòsit, això significa que el proveïdor i el client signen un contracte de materials en dipòsit. En aquest contracte es regulen les obligacions i drets de cadascuna de les parts, del material en dipòsit que el proveïdor estableix en el propi magatzem del client .El denominador comú d’aquests contractes és que la titularitat de propietat d’aquests béns recau en el proveïdor, encara quan es

Reclamar el deute als administradors

Posted by Jedi on  12/05/2018
0
Category: Blog
Les empreses de recobrament solen analitzar el patrimoni de l’empresa morosa per veure que opcions reals hi ha de recobrament, i de vegades obliden que hi ha una altra manera de cobrar o de pressionar als administradors, molt mes fiable i més econòmica. Es pot reclamar sobre la base de la Responsabilitat Civil dels Administradors i Directius. regulada per la Llei de Societats Anònimes de 1989 , la qual és extensible a qualsevol Societat Limitada.

La declaració de vendes

Posted by Jedi on  20/04/2018
0
Category: Blog
Totes les asseguradores de crèdit sol·liciten la declaració de vendes a l’assegurat per regularitzar la pòlissa, doncs el cost final es calcula sobre la base de les vendes finals declarades en tota l’anualitat de l’assegurança. La periodicitat de la declaració de les vendes vària segons l’asseguradora en qüestió, poden ser mensuals, trimestrals o anuals. La major part de les asseguradores sol·liciten les vendes globals, són aquelles en les quals es dóna un import total per
Som molt a prop

MANUBROK,SL
MAJOR 40
08221 TERRASSA

Click to open a larger map

Segueix-nos
[smbtoolbar]
Fem un cafè?
Truca'ns (93 733 85 92 - 607 90 24 23) o omple el formulari que trobaràs a continuació: